خانه

گروه های همکار

رزومه کاری

دانلود استانداردها

قرارداد نمایندگان

مبحث 17

مدیران شرکت

نمایندگان مجاز

رتبه شرکت

فیوزهای موجود

ستاد بحران

نظام مهندسی

تماس با ما

 

 

 

17-1-4-9 دود کش یک جدراه

لوله ای فلزی که از ورق فولادی گالوانیزه با حداقل ضخامت یک میلی متر و یا ورق فولادی سیاه با حداقل ضخامت 5/1 میلی متر ساخته شده است.

 17-1-4-10  ساختمانهای عمومی

ساختمانهایی که مورد استفاده و مراجعه عموم مردم می باشد.

 17-1-4-11   سیستم تهویه

سیستمی که فضای داخل اتاق یا محل نصب دستگاه گاز سوز را جهت تعویض هوا یا ایجاد جریان هوای تازه در آن محل ،به طورمستقیم یا غیر مستقیم به هوای آزاد راه می دهد.

 17-1-4-12   سیستم لوله کشی گاز ساختمان

مجموعه لوله کشی گاز ساختمان (مشتمل بر لوله کشی رابط ، کنتور و لوله کشی داخل ساختمان )که از خروجی رگولاتور آغاز و به شیرهای مصرف ختم می شود.

 17-1-4-13   شرکت ملی گاز  

یکی از شرکت های اصلی تابع وزارت نفت که عهده دار پالایش ،انتقال ،صادرات و توزیع گاز طبیعی در کشور می باشد.

 17-1-4-14  شرکت گاز ناحیه

سازمانی که برخی از وظایف شرکت ملی گاز ایران را در سطح کوچکتری در هر ناحیه به عهده دارد.

 شمعک

وسیله ای که با ایجاد شعلۀ کوچکی در وسایل گاز سوز، برای روشن کردن مشعل یا مشعل های اصلی دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد. در اغلب وسایل گاز سوز این شعله به واسطۀ ترموکوپل باعث باز نگه داشتن مسیر گاز نیز می شود و در صورت خاموش شدن جریان گاز به مشعل اصلی قطع می گردد.

شیر اصلی

شیر ربع گرد توپکی که بعد از کنتور برروی لوله کشی داخلی نصب می شود.

 شیر خودکار قطع جریان گاز اضافی

وسیله ای ایمنی که در مسیر لوله کشی گاز نصب و در صورت عبور جریان گاز ،بیش از تنظیم شده،جریان گاز را قطع می نماید .

 شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله

وسیله ای که در هنگام بروز زلزله با شد ت از پیش تعیین شده در آن جریان گاز را به طور خودکار قطع می نماید.

 شیر فرعی

شیر ربع گرد توپکی که در ابتدای لوله کشی ورودی به هر واحد نصب می شود.

 شیر قبل از رگولاتور

شیر سماوری گوشواره ای که قبل از رگولاتور نصب می گردد و در حالت بسته ،قابل ف؟؟؟؟ کردن بوده و باید برای فشار کاری تا bar4(psi60) مناسب باشد.

 17-1-4-11 شیر مصرف

شیر ربع گرد نوع  توپکی که در انتهای انشعاب مربوط به هر دستگاه گاز سوز قرار می گیرد.

 17-2-2-1 مجتمع های مسکونی

مجتمع های مسکونی آپارتمانی که در آنها 10 واحد مسکونی یا بیشتر وجود داشته باشد ، از نظر رعایت مقررات لوله کشی گاز در گروه ساختمانهای عمومی قرار می گیرند .

17-2-2-2   ساختمانهای عمومی کوچک که تعداد نفرات حاضر در آنها اعم از کارکنان یا مراجعه کنندگان به طور معمول کمتر از 20 نفر باشند،از نظر گاز رسانی تابع مقررات ساختمان های مسکونی می باشند.

17-2-2-3 واحدهای تجاری و خدماتی کوچک از قبیل مغازه های معمولی ،شعبه های کوچک بانک ها،دفاتر خدماتی (پست،مخابرات،بیمه ....) از نظر ضوابط گاز رسانی در گروه ساختمانهای مسکونی قرار می گیرند.

17-2-3 ساختمانهای عمومی

 این گروه شامل انواع گوناگون ساختمانهایی است که درآنها خدمات عمومی ارایه می شود و به وسیلۀ عموم مردم مورد مراجه و استفاده قرار می گیرد.

خصوصیت عمده و مشترک در اغلب ساختمان های عمومی حضور همزمان عدۀ زیادی به حالت تجمع یا پراکنده در فضاهای داخلی این ساختمان ها است. معمولاً ساختمان های عمومی راه های خروجی عادی یا اضطراری معدودی دارند.

حضور افراد در این ساختمان ها ممکن است کوتاه مدت بوده و یا مدت طولانی ادامه پیدا کند ولی به هر حال کاربران ساختمان ها معمولاً فرصت آشتایی کافی با جزییات داخلی ساختمان را پیدا نمی کنند .

برخی از ساختمان های عمومی توسط خرد سالان ،بیماران و سالمندان مورد استفاده قرار می گیرد.مجموعه خصوصیات فوق و عوامل متعدد دیگری که در مورد انواع ساختمان ها متفاوت هستند ایجاب می نماید که در ساختمان های عمومی ضرایب ایمنی بالاتری در مقابل خطرات ناشی از اتفاقات غیر مترقبه یا استفادۀ نادرست از گاز طبیعی اعمال گردد. از جمله با توجه به خطرات اصلی مترتب برکاربرد غلط گاز طبیعی مانند آتش سوزی، انفجار،گاز زدگی و یا انواع حوادثی که ممکن است در ساختمان های عمومی روی دهد و منجر به آسیب رساندن به سیستم لوله کشی گاز ساختمان گردد و همچنین مواردی که حاضرین در ساختمان مجبور به فرار دسته جمعی و هجوم به طرف راه های خروج می گردند،مشاورین ذیربط موظف می باشند کلیه احتمالات فوق را مد نظر قرار داده و علاوه برمندرجات این بخش،در صورت ضرورت سایر شرایط ویژه ساختمان را نیز در ارتباط با خطرات گاز بررسی نمایند.

 ساختمان های خاص

 ساختمان های مشمول ضوابط این بخش ،ساختمان هایی هستند که :

الف:قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهره برداری آنها به طور غیر مستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات می شود،مانند:بیمارستان ها،مراکز آتش نشانی ،مراکز و تأسیسات آبرسانی ،تأسیسات برق رسانی،مراکز کمک رسانی و به طور کلی تمام ساختمان هایی که استفاده از آنها در نجات و امداد مؤثر می باشد.

 ب:ساختمان ها و تأسیساتی که خرابی آنها موجب انتشار گسترده مواد سمی و مضر در کوتاه مدت و درازمدت برای محیط زیست می شوند.

 پ:ساختمان هایی که خرابی آنها سبب از دست رفتن ثروت ملی می گردد،مانند:موزه ها،کتابخانه ها و بطور کلی مراکزی که درآنها استاد و مدارک ملی و یا آثار پردازش نگهداری میشود.

 ت:ساختمان ها و تأسیسات صنعتی که خرابی آنها موجب آلودگی محیط زیست و آتش سوزی وسیع می شود،مانند:انبارهای سوخت و مراکز گاز رسانی.

 الزامات نصب وسایل وسایل گاز سوز در شرایط خاص

17-3-3-1 چنانچه شرایط خاصی ایجاد نماید که وسیلۀ گاز سوزی در ساختمان دارای محدودیت نصب گردد.،کف،سقف و دیوارهای محل نصب وسیلۀ گازسوز و مسیر عبور دودکش آن از مصالح مقاوم در مقابل حرارت و غیر آتش گیر ساخته شود. رعایت این ضابطه حداقل تا فاصله یک متر از دستگاه گاز سوز و دود کش آن الزامی بوده و درج] مقاومت مصالح به کار رفته در مقابل حرارت باید از بخش های ذیربط مقررات ملی ساختمان و با استانداردهای قابل قبول دیگر تعیین شود.

 17-3-3-2 هوای مورد نیاز دستگاه گاز سوز باید از هوای آزاد تأمین شود.

 17-3-3-3 در صورت نصب دستگاه گاز سوز در محل تجمع نظیر بوفه سینماها یا آبدار خانه های محل های عمومی ،علاوه بررعایت موارد فوق ،محل نصب وسیلۀ گاز سوز باید با ایجاد موانع مناسب از دسترس افراد غیر مسئول دور نگه داشته شود.

 17-3-3-4 آشپزخانه های واقع در خوابگاه های دانشجویی،پانسیون ها،مهمانسراها و مشابه آنها باید علاوه بر رعایت بندهای ذیربط فوق،در محل های ایمن ومجزا از محل های خواب ساخته شوند.

 17-3-3-5 در صورتیکه واحد اقامتی یا خوابگاهی به صورت آپارتمان مستقل باشد،نصب دستگاه گاز سوز در آشپزخانه با رعایت ضوابط فوق مجاز است.

 الزامات نصب تجهیزات ایمنی

17-3-4- 1نصب شیر خودکارقطع  گاز حساس در مقابل زلزله و شیر قطع جریان گاز اضافی در ابتدای لوله کشی گاز ساختمان های خاص الزامی است.

 17-3-4-2 نصب دستگاه اعلام خطر نشت گاز در موتور خانه های ساختمان های عمومی و خاص الزامی است.

 17-3-4-3 تجهیزات ذکر شده در بند های 17-3-4-1و 2 باید با استاندارد ملی یا استانداردهای معتبر بین امللی مطابقت داشته باشند.

 محدودیت عبور لولۀ گاز از سقف های کاذب محل های تجمع

17-3-5-1 عبور لوله های گاز از سقف هاس کاذب سالن های بزرگ که امکان مهار کردن لوله ها میسر نیست ممنوع است.

 17-3-5-2 در مواردی که امکان عبور لولۀ گاز (با رعایت کلیۀ ضوابط این مقررات) از سقف های مذکور وجود داشته باشد،نصب شیر و هر گونه اتصالات غیر جوشی در محدودۀ فوق ممنوع است.

 تأمین هوای احتراق برای وسایل گاز سوز

 17-3-6-1در صورت ضرورت استفاده از وسایل گاز سوزی نظیر خشک کن گازی کوره های آزمایشگاهی ،آب گرمکن های دیواری ،هواسازها در داخل ساختمان های عمومی باید در طراحی ساختمان ها و یا در هنگام نصب آنها،پیش بینی های لازم جهت تأمین هوای کافی برای سوخت و تهویه از طریق ایجاد ارتباط با هوای آزاد به عمل آید.

 17-3-6-2 در ساختمان های موجود که پیش بینی های فوق به عمل نیامده است رعایت تأمین هوای تازه الزامی است.

 پ-1-4 شیلنگ های گاز

 شیلنگ های لاستیکی معمولی در برابر مواد نفتی و گازی به سرعت فاسد می شوند. لذا برای اتصال اجاق و سایر دستگا ه ها که استفاده از شیلنگ برای آنها مجاز شناخته شده،به سیستم لوله کشی باید از شیلنگ های لاستیکی تقویت شده که مخصوص گاز ساخته شده است،استفاده شود. استفاده از شیلنگ های طویل برای رساندن گاز به نقاط مختلف منزل بسیار خطرناک است و باید از این کار احتراز نمود.

شیلنگ های گاز نباید به هیچ وجه در معرض حرارت اجاق گاز و سایر دستگاه های گاز سوز قرار گیرند.

برای محکم کردن شیلنگ های گاز در انتهای لوله گاز و اجاق گاز،باید از بست های فلزی استفاده شود.بدون این بست ها امکان جدا شدن شیلنگ از لوله و خروج گاز وجود دارد.

پیچانیدن سیم به جای بست باعث بریده شدن و جدا شدن شیلنگ و اتتشار گاز خواهد شد.

شیلنگ های لاستیکی را باید هر چند وقت یک بار مورد بازدید قرار داد تا اطمینان حاصل شود که سوراخ نشده یا ترک بر نداشته باشد یا از محل بست بریده و یا سست نشده باشد. توصیه می گردد که شیلنگ های لاستیکی در صورت وجود هر گونه اشکالات ظاهری از قبیل ترک خوردگی تعویض گردد.

لوله های فلزی لوله کشی گاز در منزل نیز باید هر چند وقت یکبار بازدید گردد تادر صورت زخمی شدن یا کنده رنگ انها مجداً رنگ آمیزی شوند.

 پ-1-5 نشت گاز و استشمام بوی گاز

در صورت نشت گاز و یا استشمام بوی آن،قبل از هر کاری باید دقت کرد که در آن محل هیچگونه جرقه ای زده نشود،از روشن کردن کبریت ،فندک و امثال آن و همچنین از روشن و یا خاموش کردن وسایل برقی،خوداری و دستورازیر اجرا شوند:

فوراً شیر اصلی گاز بسته شود.

افراد خانواده از محل آلوده به گاز خارج شوند.

در و پنجره ها باز شوند.

با تکان دادن حوله ای پنبه ای مرطوب جریان خروج هوای آلوده به گاز تسریع شود.

چنانچه محل آلوده به گاز تاریک باشد، برای روشنایی محل از چراغ قوه که در خارج از فضای آلوده به گاز روشن شده،استفاده شود.

در صورت بروز هر نوع آتش سوزی در ساختمان، چون وجود گاز در لوله احتمالاً باعث تشدید آتش سوزی خواهد شد، فوراً شیر اصلی گاز به ساختمان که بعد از کنتور قرار دارد بسته شود تا جریان گاز به داخل ساختمان قطع گردد.

در صورت بروز هر گونه حادثۀمنجر به نشت گاز، بدون فوت وقت و با خونسردی کامل با شماره تلفن های پست امداد شرکت گاز ناحیه تماس گرفته شود.

 ضمناً نسب و استفاده به موقع از خاموش کننده های استاندارد در آشپز خانه از ضایعات ناشی از آتش سوزی ها، جلوگیری می کند.

 پ-1-6 وسایل پیشگیری از خطرات گاز

استفاده از وسایل ایمنی زیر چنانچه با استاندارد ملی و یا استانداردهای معتبر جهانی مطابقت داشته باشند،جهت بالا بردن ضریب ایمنی مفید است:

1)گاز یاب (آشکار ساز گاز طبیعی )

2)آشکار ساز گاز مونو کسید کربن

3)شیر خودکار قطع جریان گاز اضافی (که در اثر شکستگی لوله و یا پارگی شیلنگ گاز عمل می نماید.)

4) شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله

 

پ-1-7 سایر موارد

1) باید توجه داشت که برای پیدا کردن محل نشت گاز هرگز از شعلۀ کبریت و امثال آن استفاده نشود و تنها با استفاده از محلول صابون و یا مایع ظرفشویی نسبت به نشت یابی اقدام گردد.تشکیل شدن حباب علامت نشت گاز است.